top of page

Judiska Samordningsteamet

Samlade resurser för stöd till judar och vänner i tid av oroligheter.

Vår övertygelse är att information gör skillnad!

utforska

Rapporter om sexuella brott i samband med 7 oktober 

Obs! Känsliga läsare varnas för grafiskt innehåll

The Association of Rape Crisis Centers in Israel

FN rapport om sexuellt våld

Senast tillagt

Poddavsnitt

ToIloggo_edited_edited.jpg

Mogerud-Sabuni

Anders Ekholm - överstelöjtnant på Försvarsmakten

I veckans avsnitt av Mogerud-Sabuni gästas vi av överstelöjtnant Anders Ekholm. Anders har burit uniform i 30 år och påbörjade sin resa inom Försvarsmakten på yrkesofficersutbildningen i slutet på 90-talet. Idag skriver han sin doktorsavhandling inom krigsvetenskap vid Försvarshögskolan och har synts flitigt i medierna som expert sedan kriget mellan Israel och Palestina bröt ut i oktober förra året.

Bildningskomplexet

Sionismen - med Eli Göndör

Avsnittet handlar om sionismen och gäst är Eli Göndör, fil.dr. i religionshistoria och redaktör till antologin “Sionismen”. De tidiga sionisterna menade att lösningen på den ohållbara antisemitismen i Europa och världen var ett eget judiskt hemland. Vi samtalar om sionismens födelse, dess olika inriktningar och centrala idéer. Vi diskuterar också motsättningarna mellan arbetarsionister och så kallade revisionister, den religiösa sionismens växande inflytande och huruvida kritiken mot sionismen som ett kolonialt projekt är berättigad.

Hardcore History

Superhumanly inhuman

An extended discussion of the genocide of Jews in the Holocaust and the associated dangers of extreme governmental power followed by an interview with Holocaust expert and historian Dan Stone.

Poddar

Studio Expo

Varje vecka bjuder Expo på fördjupning och analys med utgångspunkt i sina publiceringar och andra viktiga nyhetshändelser inom Expos bevakningsområde.

Call Me Back

What history can teach us about the current decade we’re in - the 2020s.

Israel Story

Israel Story an award-winning podcast that tells extraordinary tales about ordinary Israelis. Often called “the Israeli ‘This American Life,'” they bring you quirky, unpredictable, interesting and moving stories about a place we all think we know a lot about, but really don’t. Produced in partnership with The Jerusalem Foundation and The Times of Israel.

Social Media konton

Engelska

How Did Hamas' Attack Change Israel?

The Hamas attack on October 7, 2023 in southern Israel changed Israeli society forever, but not in the way one might expect. Following several months of internal division and protest, Israelis from across the political, religious, and cultural spectrums immediately jumped into action together, united by the common goal of defending the Jewish people and their homeland.

Engelska

Massakern på musikfestivalen

Ett av målen för Hamas terrorattack den 7 oktober 2023 var musikfestivalen Nova i södra Israel. Runt 360 deltagare, främst unga människor, sköts till döds. Andra kidnappades. Med hjälp av material som festivalens besökare filmade med sina mobiler berättar några av de överlevande nu om det som hände. Israelisk-tysk dokumentär från 2023.

Engelska

Israeli soldier's video diaries offer unique perspective on war in Gaza

We have a rare glimpse into the Israel-Hamas war from an ordinary Israeli infantryman, Sam Sank, who in normal life works in information technology. His period of service has just ended and special correspondent Malcolm Brabant caught up with him during a brief visit to the Sank family home in London.

TV och Video

Image by Imam Fadly

Stöd & hjälp

Samlar och presenterar resurser att tillgå inom det judiska Sverige

Image by Patrick Tomasso

Lär dig mer

Få stöd i form av argumentation och faktgranskande texter

Image by Daria Nepriakhina 🇺🇦

JUST nätverk

Skapar närverk för judiska/ Israelvänliga organisationer

Stöd och hjälp

Lär dig mer