top of page

Judiska och israeliska organisationer i Sverige

Adat Jeschurun

Adat Jeschurun

*Adat Jeschurun - levande judendom* Vi är en traditionell synagoga i Stockholm som erbjuder möjlighet att engagera sig i judiskt liv och lärande. Besök vår hemsida och läs mer om oss, Varmt Välkommen!
Israelhjälpen

Israelhjälpen

Israelhjälpen är en ideell insamling för att stödja israelerna efter Hamas massmord den 7 oktober 2023. Raketattackerna fortgår alltjämt och barn, döttrar, söner, föräldrar och pensionärer hålls gisslan. Målet med Israelhjälpen är att tillhandahålla personlig skyddsutrustning och medicinsk akututrustning till de skadade och rädda liv. Stöd Israelhjälpen - donera idag!
Judiska församlingen i Stockholm

Judiska församlingen i Stockholm

Judiska Församlingen i Stockholm bedriver en bred verksamhet. I första hand är den inriktad på att erbjuda service för våra medlemmar. Vi arbetar aktivt för att tillvarata medlemmarnas intressen inom social service, kulturella evenemang, program för ungdomar, informell utbildning, religiösa aktiviteter och gudstjänster.
Vänskapsförbundet Sverige-Israel

Vänskapsförbundet Sverige-Israel

Vänskapsförbundet ökar kunskapen och förståelse om Israel samt stärka banden mellan Sverige och Israel genom en rad olika initiativ.
Auser Dalim

Auser Dalim

Vårt huvudsakliga syfte är att främja barns och ungdomars vård, fostran och utbildning samt att främja vård av behövande ålderstigna och sjuka. Vi skall även i övrigt utöva hjälpverksamhet bland behövande genom att bedriva välgörande verksamhet för judar (företrädesvis i Stockholm). Auser Dalim beviljar även understöd för andra behjärtansvärda ändamål.
Judiska Centralrådet

Judiska Centralrådet

Judiska Centralrådet (JC) bildades den 29 november 1953 av de mosaiska församlingarna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping. Idag är JC en sammanslutning av de judiska församlingarna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Nordvästra Skåne och sedan 2002 även registrerat som trossamfund.
Maccabi Sweden

Maccabi Sweden

Maccabi Sweden (Svenska Makkabiförbundet) är en ideell riksorganisation för den judiska idrottsrörelsen i Sverige med målet att stärka den judiska identiteten och skapa ett roligare och friskare judiskt. Medlemmarna är idrottsföreningarna; IK Makkabi i Stockholm, IF Hakoah i Göteborg och SK Hakoah i Malmö. Via insamlingar genom Svenska Makkabiadfonden säkerställer vi svenskt deltagande på framtida Makkabiader.
WIZO Sverige

WIZO Sverige

Med gåvor och donationer gör WIZO:s volontärer dagligen skillnad för hela Israels befolkning. Vi stöttar civilsamhället och militären med viktiga insatser. WIZO är Israels största sociala nätverk. I både fredstid och under krig är vi plats och flera miljoner israeler får dagligen support via oss. WIZO är religiöst och politiskt oberoende.
Chabad Stockholm

Chabad Stockholm

Chabad Stockholm erbjuder en stor variation av judiska tjänster och aktiviteter för att främja judisk kontinuitet genom ökade kunskaper, medvetenhet och engagemang inom det judiska. Våra dörrar är öppna för alla, oavsett anknytning, bakgrund eller nivå på judisk religionsutövning. Välkommen du också att bli en del av en växande grupp människor som har Chabad som sin hemvist för judisk kunskapsinhämtning och inspiration.
Judiska Ungdomsförbundet i Sverige (JUS)

Judiska Ungdomsförbundet i Sverige (JUS)

Judiska Ungdomsförbundet i Sverige (JUS) är en paraplyorganisation som verkar för att främja och stärka judiskt ungdomsliv i Sverige. Vi består av 19 st medlemsföreningar och representerar judiska barn och ungdomar runtom i landet.
Rodef Chesed

Rodef Chesed

Hjälpsamhetsförbundet Rodef Chesed är en ideell hjälporganisation som stödjer enskilda judiska personer och sociala verksamheter. Rodef Chesed förvaltar donationer och arv i form av fonder och stiftelser.
World Jewish Congress

World Jewish Congress

Judiska världskongressen är en internationell judisk organisation som representerar världens judiska församlingar. Bildades 1936 i Genève i Schweiz för att 1940 flytta till New York, NY i USA.
Förenade Israelinsamlingen

Förenade Israelinsamlingen

Keren Hayesod (grundfonden på hebreiska) startade 1920 som en del av den sionistiska rörelsen. Grundarna deklarerade att ”Nyckeln är i det judiska folkets händer” och huvudändamålet har alltid varit att hjälpa till med invandring och integration. I tider när invandringen går ner satsar vi mer på att hjälpa andra utsatta – barn och ungdom, äldre och handikappade.
Judiska församlingen i Nordvästra Skåne

Judiska församlingen i Nordvästra Skåne

Judiska Församlingen i Nordvästra Skåne är en pulserande gemenskap som strävar efter att skapa meningsfulla och inkluderande upplevelser för våra medlemmar och samhället i stort. Vi är dedikerade till att bevara och dela vårt judiska arv och vår kultur genom olika aktiviteter och evenemang.
Svenska Vänföreningen till Maden David Adom (SMDA)

Svenska Vänföreningen till Maden David Adom (SMDA)

Israels officiella organisation för akut sjukvård, blodbanker, ambulanser, utbildning i HLR m.m. Organisationen är genom sitt medlemskap i Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen en del av den internationella rödakorsrörelsen. SMDA är den lokala insamlingsorganisation i Sverige.
Zikaron

Zikaron

Zikaron betyder minne på hebreiska och symboliserar deras mission att Förintelsen aldrig ska glömmas bort. Genom att erbjuda gymnasie- och högstadieskolor kostnadsfria föreläsningar om Förintelsen från judiska ungdomar i 18-30 årsåldern hoppas man kunna bekämpa den okunskap som leder till antisemitism och andra typer av främlingsfientlighet.

Vill din organisation synas?

bottom of page