top of page

Böcker

På temat antisemitism, Mellanöstern, Israel & Palestinakonflikten

De arabiska såren: tio år av revolt, stormaktspolitik och spruckna drömmar

Språk:

Svenska

Red. Eli Göndör

De arabiska såren: tio år av revolt, stormaktspolitik och spruckna drömmar

I december 2010 tände grönsakshandlaren Mohammed Bouazizi eld på sig själv i protest mot den tunisiska regimen. Det blev starten för vad som snart kom att kallas för den arabiska våren. Under 2011 föll regimerna i Tunisien, Libyen och Egypten, demokratiska val genomfördes och hopp tändes om en bättre framtid. Men gamla förtryck ersattes av nya. I Libyen och Syrien utbröt inbördeskrig med katastrofala följder. Vad blev det egentligen av den arabiska våren? Vad gick fel och vad finns kvar av drömmarna från 2011? I De arabiska såren reflekterar nio framstå ende Mellanösternexperter kring de senaste tio åren i regionen. Hur kunde det gå så illa i Libyen, Egypten och Syrien och varför över levde regimen i Jordanien relativt oskadd? Vilken roll har USA, Ryssland och Turkiet spelat och hur har Israel/Palestinakonflikten påverkats? Hur har kvinnornas samhällsroll förändrats, vad kan vi lära av arab världens poeter och hur gick det egentligen i Tunisien där allt startade? Med texter av Thomas Gür, Eli Göndör, Fanny Härgestam, Aron Lund, Yehudit Ronen, Kholod Saghir, Nathan Shachar, Cecilia Uddén och Ronen Yitzhak.
I Guds namn

Språk:

Svenska

Eli Göndör

I Guds namn

Varför vill en del unga resa till Syrien för att strida i religionens namn? Vad motiverar religiös extremism? Religiös politisk aktivism, både med och utan våld, har blivit en del av vardagen i både Mellanöstern och i Europa. Förenklade påståenden om religioners för- och nackdelar blockerar förståelsen för hur det religiösa meningsskapandet produceras och hur det kan leda till att människor kan uppfatta förtryck eller bestialiska mord som moraliskt försvarbara gärningar. I Guds namn förklarar Eli Göndör hur olika företeelser eller ideologier som vuxit fram ur islam blir politiskt aktiva eller våldsbenägna. Syftet är att öka förståelsen; inte att öka acceptansen. Ökad förståelse är nämligen helt avgörande för att kunna bekämpa fenomenet och samtidigt garantera att oskyldiga inte misstänkliggörs.
Israel: A History

Språk:

Engelska

Martin Gilbert

Israel: A History

Boken ger en detaljerad redogörelse över Israels historia, från grundandet till 2008. Enligt Sunday Tepegraph är den “The most comprehensive account of Israeli history yet published.”
Ljusets fiender

Språk:

Svenska

Johan Lundberg

Ljusets fiender

»Ljusets fiender är ett mästerverk som alla bör läsa. Få andra böcker belyser så skickligt och heltäckande varför antirasistisk aktivism försvårat kampen mot intolerans och extremism. Johan Lundberg synliggör en intim samverkan mellan olika kotterier av postkolonial identitetspolitisk aktivism som i det för-dolda förenar yttersta vänstern med islamister. Ljusets fiender är en skräm-mande men samtidigt nödvändig och obligatorisk läsning för alla som vill förstå och navigera i rådande samhällsdebatt« MAGNUS RANSTORP, docent och terrorforskare vid Försvarshögskolan
Religionskollision

Språk:

Svenska

Eli Göndör

Religionskollision

Minoriteter som anpassar sig och majoriteter som tolererar. Det brukar uppfattas som huvudingredienserna för att det mångkulturella samhället ska fungera. Men vad händer när det i stället är två majoritetskulturer som möts? Arabiska sunnimuslimer har i sina hemländer varit del av en majoritetskultur. Det egna språket och den egna religionen har varit normerande för hela samhället. I Europa möter de en sekulariserad kristen majoritetsbefolkning som betraktar religionen som en privatsak.
The Zionist Idea

Språk:

Engelska

Arthur Hertzberg

The Zionist Idea

A classic since its initial publication in 1959, The Zionist Idea is an anthology of writings by the leading thinkers of the Zionist movement, including Theodor Herzl, Ahad Ha-Am, …
Den perfekta konflikten: Israel-Palestinafrågan inifrån

Språk:

Svenska

Johan Berggren

Den perfekta konflikten: Israel-Palestinafrågan inifrån

Tidigare rådgivare till Tony Blair och stabschef vid Kvartetten i Jerusalem skildrar vår tids mest svårlösta konflikt.
Israel och hennes fiender

Språk:

Svenska

Bengt G. Nilssons

Israel och hennes fiender

Israel och hennes fiender" är Bengt G. Nilssons berättelse om konflikten mellan Israel och palestinierna. Boken är också en uppgörelse med hans egen analys av konflikten som han har följt sedan 1972.
Jag har mina känslor och mitt förstånd: muslimska kvinnor i Israel

Språk:

Svenska

Eli Göndör

Jag har mina känslor och mitt förstånd: muslimska kvinnor i Israel

Sjutton procent av Israels medborgare är muslimer. Ungefär 600 000 av dem är kvinnor.Muslimska kvinnor i Israel studerar längre, gifter sig senare och föder färre barn än vadderas mödrar gjorde. Samtidigt identifierar sig allt fler muslimska kvinnor i Israel somreligiösa.Med några av dessa kvinnor har Eli Göndör samtalat för att fördjupa förståelsen för hurderas religiösa föreställningar är kopplad till deras vardag, till ett allt bättre,självständigare och modernare liv. Genom en historisk återblick och ett statistisktunderlag förankras kvinnorna i ett historiskt och socialt sammanhang.Förord av Leif Stenberg, tidigare chef för Centrum för Mellanösternstudier vid Lundsuniversitet.Eli Göndör är mellanösternkännare och fil.dr i religionshistoria med inriktning motislamologi. Han disputerade vid Lunds universitet 2012 med avhandlingen Muslimskakvinnor i Israel: religionens roll i vardagslivets förflyttningar.
Med skuldkänslan som drivkraft

Språk:

Svenska

David Andersson

Med skuldkänslan som drivkraft

David Andersson tar denna konflikt som utgångspunkt för att studera två världsbilder i svensk debatt från 1960-talet till 1990-talet. För Herbert Tingsten och Per Ahlmark var motsättningen mellan demokrati och diktatur avgörande för att förstå världspolitiken. Vänsterintellektuella som Jan Guillou, Göran Palm och Jan Myrdal var skeptiska till demokratibegreppet och menade istället att den stora konflikten stod mellan väst och tredje världen. De förenades av en känsla av skuld: skuld för det judiska folkets öde, för kolonialismen och världsfattigdomen.
The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited

Språk:

Engelska

Benny Morris

The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited

Benny Morris’ The Birth of the Palestinian Refugee Problem was published in 1988. Its startling revelations about how and why 700,000 Palestinians left their homes and became refugees during the Arab-Israeli war in 1948 undermined traditional interpretations as to whether they left voluntarily or were expelled as part of a systematic plan. This book represents a revised edition of the earlier work, compiled on the basis of newly-opened Israeli military archives. While the focus remains the 1948 war and the analysis of the Palestinian exodus, the new material contains more information about what happened in Jerusalem, Jaffa and Haifa, and how events there led to the collapse of Palestinian urban society. It also sheds light on the battles and atrocities that resulted in the disintegration of rural communities. The story is a harrowing one. The refugees now number four million and their existence remains a major obstacle to peace.
bottom of page