top of page

Forskningsinstitut, tankesmedjor och NGO

På temat antisemitism, Mellanöstern, Israel & Palestinakonflikten

Institute for the Study of War

Institute for the Study of War

Institute for the Study of War (ISW) främjar informerad förståelse av militära angelägenheter genom tillförlitlig forskning, pålitliga analyser och innovativ utbildning. ISW har ändrat fokus på Iran-uppdateringar till att omfatta kriget mellan Israel och Hamas. De nya avsnitten tar upp utvecklingen i Gazaremsan, Västbanken, Libanon, Irak och Syrien, samt anmärkningsvärd aktivitet från Iran’s Axis of Resistance.

Engelska

Språk:

Middle East Media Resarch Institute (MEMRI)

Middle East Media Resarch Institute (MEMRI)

MEMRI är ett forskningsinstitut som analyserar och översätter bland annat arabiska, persiska och turkiska medier. Sedan grundandet 1998 har de kostnadsfritt tillhandahållit översättningar och analyser till journalister, akademiker och politiker. Lyssna på vad Mellanösterns regeringar faktiskt säger...

Engelska

Språk:

Segerstedtinstitutet

Segerstedtinstitutet

Segerstedtinstitutet (SI) är ett nationellt resurscentrum kopplat till Göteborgs universitet. SI har till uppdrag att bidra till ökad kunskap kring förebyggande arbete mot våldsbejakande ideologier, våldsutövande strukturer, antisemitism samt rasistiska organisationer.

Svenska

Språk:

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som har till syfte att motverka och sprida kunskap om antisemitism och andra former av rasism. SKMA bevakar kontinuerligt samhällsdebatt och massmedier. Antisemitiska och rasistiska yttringar påtalas och bemöts.

Svenska

Språk:

Institutet för strategisk dialog (ISD)

Institutet för strategisk dialog (ISD)

Institutet för strategisk dialog (ISD) är en oberoende, ideell organisation dedikerad till att skydda mänskliga rättigheter och vända den stigande vågen av polarisering, extremism och desinformation världen över. ISD:s kärnverksamhet består både av traditionella forskningsresultat och policy råd till skapandet av ungdoms- och professionella närverk samt utveckling av tekniska verktyg för att bekämpa extremism.

Engelska

Språk:

Palestinian Media Watch

Palestinian Media Watch

Palestinian Media Watch (PMW) är en icke-vinstdrivande Israeliskt forskningsinstitut, internationellt känd för sin djupgående forskning om det palestinska samhället och sina rapporter om den palestinska myndighetens främjande och glorifiering av terrorism. PMW:s forskning är eftertraktade av regeringar, lagstiftare, media och beslutsfattare över hela världen och spelar en central roll i att korrigera felaktig fakta om Israel-Palestina-konflikten.

Engelska

Språk:

Stiftelsen Expo

Stiftelsen Expo

Expo är en religiöst och partipolitiskt obunden stiftelse. Vår vision är en levande demokrati där rasistiska idéer och organisationer saknar inflytande. Genom granskning, opinionsbildning, kunskapshöjning och research får vi fler att ta hotet från rasistiska grupper och idéer på allvar och stöttar de tjänstemän, organisationer och antirasister som utgör demokratins ryggrad så att de blir bättre på att bemöta hotet.

Svenska

Språk:

UN Watch

UN Watch

UN Watch är en ideell organisation dedikerad att hålla FN ansvariga för dess grundande principer. Genom bekämpar antisemitism och anti-israelisk partiskhet i FN som engagerar sig i opinionsbildning på högsta regeringsnivå och motverkar desinformation i media har UNW även blivit en nyckelresurs för information och analys om FN. UN Watch skyddar mänskliga rättigheter över hela världen och tar med dissidenter för att presentera vittnesmål vid FN och andra evenemang.

Engelska

Språk:

bottom of page