top of page

Antisemitism

Definition av antisemitism

”Antisemitism är en bestämd uppfattning om judar som kan uttryckas som hat mot judar. Språkliga och fysiska uttryck för antisemitism riktas mot judiska eller icke-judiska personer och/eller deras egendom samt mot judiska institutioner och religiösa samlingsplatser.”

Sveriges regering står bakom denna icke-juridiskt bindande arbetsdefinitionen som International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) antagit. Läs mer om IHRA 

Exempel på antisemitism enligt IHRA definitionen

"Förneka det judiska folket dess rätt till självbestämmande, till exempel genom att hävda att existensen av en israelisk stat är ett rasistiskt verk."

"Nyttja symboler och bilder som förknippas med traditionell antisemitism (till exempel blodsanklagelser eller påståenden om att Jesus dödades av judar) som representerande för Israel eller israeler."

"Jämföra Israels nuvarande politik med nazisternas politik"

"Förneka uppgifter, omfattning och anordningar (till exempel gaskammare) eller föresatsen med folkmordet på det judiska folket i händerna på det nationalsocialistiska Tyskland och dess anhängare och medbrottslingar under andra världskriget (Förintelsen)."

"Uppmana till, bistå eller rättfärdiga dödandet eller skadandet av judar under åberopande en radikal ideologi eller en extremistisk uppfattning av religion."

"Ägna sig åt dubbelmoral genom att av avkräva Israel ett uppträdande som inte förväntas eller avkrävs något annat demokratiskt land."

"Anse att judarna är kollektivt ansvariga för staten Israels ageranden."

"Anklaga judiska medborgare för att vara mer lojala mot Israel, eller mot de prioriteringar som judar runt om i världen påstås ha, än mot sina egna länders intressen."

"Anklaga judarna som ett folk, eller Israel som en stat, för att uppdikta eller överdriva Förintelsen."

"Framföra lögnaktiga, avhumaniserande, nedsvärtande eller stereotypa anklagelser om judar som sådana eller om judars makt som grupp, i synnerhet, men inte uteslutande, avseende myten om en världsomfattande judisk sammansvärjning eller att media, ekonomin, regeringar eller andra samhällsinstitutioner kontrolleras av judar."

"Anklaga det judiska folket för att vara ansvariga för verkliga eller påhittade missgärningar som begåtts av en enda judisk person eller grupp, eller till och med för handlingar som begåtts av icke-judiska personer."

Informativa filmer om antisemitism

Informativa filmer om antisemitism
Femte träffen - Antisemitism i dagens samhälle
32:45
Spela video

Femte träffen - Antisemitism i dagens samhälle

Experten reder ut – vad är antisemitism?
01:33
Spela video

Experten reder ut – vad är antisemitism?

Fjärde träffen - Antisemitism och dess historia
26:19
Spela video

Fjärde träffen - Antisemitism och dess historia

What is Antisemitism?
04:07
Spela video

What is Antisemitism?

UTSATT FÖR ANTISEMITISM?

Screenshot 2024-02-13 at 10.31.08.png

Någon du undrar över kring antisemitism? 

bottom of page