top of page

Israels judiska historia

En resa från biblisk till modern tid

Ancient Containers

TIDIG BIBLISK TID

Tidslinje

Patriarkerna (ca 2000-1500 f.v.t)

Enligt Gamla testamentet emigrerade Abraham, fadern till Israeliterna (dagens judar) till Kanaan (dagens Israel) och får flera barn, bland annat Isak. Isak får i sin tur bland annat sonen Jakob. Abraham, Isak & Jakob anses vara det judiska folkets stamfäder. 

Domartiden (ca. 1386-1050 f.v.t)

Israeliternas rike styrs under åren av olika bibliska domare som Deborah, Gideon och Samuel enligt Gamla testamentet.

Exodus & erövring
(ca. 1446-1386)

Enligt Gamla testamentet leder Moses Israels folk ut ur träldomen efter Jakobs ättlingar levt som slavar i Egypten. Joshua leder vidare israeliterna i erövringen av Kanaans land.

Kung på kort

KUNGARIKET

Kungariket splittras (ca. 922 f.v.t)

Kungariket delas i två. Det norra kungariket (med 10 stammar) Israel med Samaria som huvudstad och det södra kungariket Juda med Jerusalem som huvudstad.

Förenat Kungadöme
(ca. 1010-950 f.v.t.)

Enligt judiska källor blir Saul den första kungen i det förenade kungariket Israel följt av kungarna David och Salomo. David etablerar Jerusalem som huvudstad och planerar byggandet av det första templet som Salomo färdigställer templet.

Image by 2H Media

ASSYRISK & BABYLONISK EXIL

Juda faller och den babyloniska 
exilen (586-538 f.v.t)

Söndra kungariket Juda faller i händerna på Babylonierna som förstör Salamons tempel. Nästan hela befolkningen skickas i exil till Babylon som slavar.

Israel faller till Assyrierna (722 f.v.t)

Det norra Kungariket Israel faller och invånarna tvingas till landsflykt vilket gett upphovet till legenden om Israels tio förlorade stammar.

Kyros den store (538 f.v.t)

Den persiske kungen Kyros den store som erövrat regionen från Babylonierna tillåter befolkningen från Judas kungarike att återvända och återuppbygga templet.

Silver Dreidel

ANDRA TEMPELPERIODEN

Återuppbyggnaden av 2:a templet (516 f.v.t)

En del av judarna återvänder från Babylon till Jerusalem och återuppbygger det andra templet som blir en samlingspunkt för judisk bön och samhällsliv.

Mackabéeupproret (165 f.v.t)

Mackabéerna återtar det andra templet vilket leder till självstyre fram till Romarna erövrar och Herodes den store tar makten (37 f.v.t).

Hellenistiskt styre (332-165 f.v.t)

Efter flera århundraden av främmande styre erövras regionen av Alexander den Store. Det hellenistiska inflytandet leder till spänningar och förbud av religiösa seder (offer, helgdagar och omskärelse).

Stenmur

ROMERSKA & BYSANTISKA PERIODEN

Jesu födelse (ca 4 f.v.t)

Jesus föds i Betlehem under den romerska styret.

Herodes den store (37-4 f.v.t)

Kung Herodes bygger ut och renoverar det andra templet.

Judisk-romerska krigen (66-135)

Judiska revolter mot det romerska styret vilket resulterar i det andra templets förstörelse (70 e.v.t) och exil av de flesta judarna från regionen.

Hebreiska skrifter

- DIASPORAN -JUDARNA SPRIDSÖVER DETROMMERSKA RIKET

Image by Henry Hustava

KALIFATET, KORSFARARE & MAMLUKER

Islamiska kalifatet (600-talet)

Muslimska arméer erövrar Jerusalem och etablerar det arabiska kalifatet med en fortsatt judisk närvaro. Klippmoskén byggs (700-talet) ovanpå där 2:a templet stod

Mamluker (1260-1517)

Mamlukiskt styre i regionen och denna tidsperiod präglades av en relativt stabil judisk närvaro och kulturell aktivitet.

Korsfararperioden (1099-1291)

Kristna korsfarare erövrar Jerusalem och etablerar korsfararstater. Under denna period finns en stadig minskning av den judiska befolkningen från regionen.

Utsmyckat tak i Topkapi-palatset

OSMANSKA (OTTOMANSKA) PERIODEN

Sionistiska rörelsen (slutet av 1800-talet)

Den judiska invandringen ökar till följd av uppkomsten av sionistiska rörelsen, ledd av Theodor Herzl som förespråkar ett judiskt hemland.

Osmanska riket (1517-1917)

Osmanska riket kontrollerar regionen som ser en ökad judisk invandring och närvaro som lägger grunden för många judiska samhällen.

Image by Pascal Bernardon

VÄRLDSKRIGEN & BRITTISKA MANDATET

San Remo Konferensen & Brittiska Palestinamandatet (1920-1948)

Storbritannien erövrar det Ottomanska riket under Första världskriget. Under San Remokonferensen får Storbritannien mandat av Nationernas Förbund att förvalta ett område som idag är Israel, Jordanien och det Palestinska Territorierna.

Det Brittiska Palestinamandatet begränsar kraftigt judisk immigration. Till följd av Förintelsen ökar den illegal immigrationen och under mandatperioden beräknas ca. 100,000 judar immigrera.

FN:s delningsplan (20 november 1947)

FN Generalförsamling röstar för Resolution 181 (II), en Judisk och en Arabisk stat och internationellt styre över Jerusalem. Inbördeskrig bryter ut mellan judar och araber.

Balfourdeklarationen (1917)

Storbritannien uttrycker sitt stöd för ett judiskt hemland i Palestina.

Polska pogromer (1946)

Pogromer mot judar fortsätter även efter Förintelsen. Ett fyrtiotal judar mördas av polacker under en pogrom i den polska staden Kielce 1946. Inom loppet av bara några månader emigrerar 70 000 judar från Polen till Israel.

Image by Oleg Vakhromov

STATEN ISRAELGRUNDAS1948

Independence Day Fireworks

ISRAELS SJÄLVSTÄNDIGHET
40-talet

Självständighetsförklaring
(14 maj 1948)

Det Brittiska Palestinamandatet upphör och David Ben-Gurion utropar staten Israel.

Deportation från muslimska länder (1948 till 1970-tal)

Massflykt och deportation av judar (främst sefardisk och mizrahisk bakgrund) från arabiska och muslimska länder. Runt 260 000 nådde Israel under de första åren och totalt mellan 800 000 - 1 000 000 flydde eller deporterades.

Självständighetskriget
(15 maj 1948 - 20 jul 1948)

Arméer från Egypten Syrien, Transjordanien, Libanon och Irak attackerar den nybildade staten dagen efter dess utropande. Den israeliska befolkningen bestod framförallt av judar som precis överlevt Förintelsen i Europa, tvingades åter kämpa för sin överlevnad mot yttre fiender. Israel vann mot alla odds kriget, och vapenstilleståndsavtal skrevs mellan Israel och Egypten 1949, och senare samma år mellan Israel och Libanon, Transjordanien och Syrien. Irak vägrade. Israel vann under kriget mer territorium. Under kriget flydde eller tvingades omkring 700 000 araber att lämna områden som blev staten Israel, ungefär lika många judar flydde eller tvingades lämna sina hem från arabländer efter att Israel bildats.

Val till första Knesset
(25 jan 1949)

Nationella institutioner upprättandes och styrde Israel efter dess grundande, men inget val hade utlysts till följd av krig. David Ben-Gurions center-vänster parti Mapai gick segrande och bildade Israels första regering.

Passport

MODERNA ISRAEL
50-talet

Law of return (5 jul 1950)

Israels regering antog lag som ger varje person med en judisk far- eller morförälder rätten att invandra och bli israelisk medborgare.  

Suezkrisen (20 okt - 7 nov 1956)

Det andra Arab-Israel kriget kriget utspelar sig mellan Israel, Storbritannien och Frankrike som invaderar Sinaihalvön efter att Egypten nationaliserat Suezkanalen. Israel ockuperar Sinaihalvön med drar sig tillbaka efter påtryckningar från USA och Sovjet. 

Massinvandring (1950-talet)

Hundratusentals judar immigrerar till Israel i efterdyningarna av Förintelsen.  

Fatah bildas (1959)

Yassir Arafat bildar den Palestinska organisationen Fatah i Gaza och Kuwait. Den kommer senare bli Palestine Liberation Organisation (PLO).

Soldiers in Uniform

MODERNA ISRAEL
60-talet

PLO bildas (1964)

Khartoumresolutionen & War of Attrition/Utnötningskriget
(1967-1970)

I september 1967 formulerade arabstaterna Khartoumresolutionen där man enades om de "tre-nejen" i förhållande till Israel:

  1. Nej till fred

  2. Nej till förhandlingar

  3. Nej till erkännande av en stat

Egyptens president Nasser ansåg att endast militärt initiativ kunde tvinga Israel till fullständig reträtt från Sinaihalvön. Detta resulterade i ett begränsat krig som slutade med vapenvila flera år senare och samma gränser som när kriget började.

Sexdagarskriget (5-10 jun 1967)

Den tredje Arab-Israel kriget ser vi Israel kriga mot Egypten, Jordanien och Syrien under 6 dagar. Israel lyckas förena östra Jerusalem och även erövra Golanhöjderna från Syrien, Västbanken från Jordanien samt Sinaihalvön (inkl. Gaza) från Egypten. 

Signing a Contract

MODERNA ISRAEL
70-talet

Camp David avtalen
(17 sep 1978)

USA President Jimmy Carter lede förhandlingarna mellan Israels premiärminister Menachem Begin och Egyptens president Anwar Sadat. Ratificeras 1979 med att Israel lämnar tillbaka Sinaihalvön och Sadat blir första arabiska ledare att erkänna Israel som land. 

Yom Kippurkriget
(6-25 okt 1973)

Egypten och Syrien inleder en överraskningsattack mot Israel. Kriget varar 19 dagar och Israel mottar bort fienden men drar på sig stora förluster.

Image by Imani Manyara

MODERNA ISRAEL
80-talet

Första Libanonkriget
(6 jun 1982)

Israeliska trupper avancerar in i Libanon i ett kontroversiellt militärt uppdrag med syftet att utplåna palestinska gerillabaser i södra Libanon. Israeliska trupper trycker hela vägen till den libanesiska huvudstaden Beirut.

Operation Joshua/Sheeba
(22 mar 1985)

Alla 100 Senatorer i USA vädjar i hemlighet till President Reagan att återuppta evakueringar av de etiopiska judarna i Sudan. Med flertalet C-130 Herkulesplan evakuerar USA mellan 500-650 till Ovda utanför Eilat.

Jerusalemlagen (30 jul 1980)

Knesset antar Jerusalemlagen som säger att "Jerusalem, fullständig och förenad, är Israels huvudstad" och ska används som säte för regeringen, regeringsbyggnader, högsta domstolen och Knesset samt hem för presidenten. FN och de flesta nationer accepterar inte Jerusalemlagen och förlägger sina beskickningar till runt Tel Aviv. 

Operation Moses (21 nov 1984)

De första etiopiska judar evakueras via flyg i hemlighet från Sudan till Israel. Fram till 5 januari 1985 evakueras totalt ca. 8000 då operationen blev känd i arabvärlden.

Första intifadan (1987-1993)

Uppror i palestinska flyktingläger i Gaza sprider sig till Västbanken och blir starten på den första intifadan. Under detta uppror födds Hamas, influerad av muslimska brödraskapets ideologi. Den isalamistiska rörelsen uppmanar till väpnad kamp och avvisar helt och hållet legitimitet hos den israeliska staten.

Image by Alexander Maron

MODERNA ISRAEL
90-talet

Scudmissil slår ner i Israel
(22 jan 1991)

Under pågående Gulfkrig slår en Irakisk Scudmissil ner i Ramat Gan utanför Tel Aviv vilket dödar 3 personer och skadar uppemot 100.

Oslo avtalet (13 sep 1993)

Israels premiärminister Yitzhak Rabin och Yasser Arafat för PLO gör en historisk handskakning efter de skrivit på Osloavtalet i Vita Husets trädgård i närvaro av USA president Bill Clinton. Osloavtalet innebär skapandet av den Palestinska Myndigheten (PM) och Gaza samt Västbanken delas upp i administrativa områden mellan PM och Israel. Trion mottar Nobels fredspris i Oslo 1995. 

Operation Solomon
(24 maj 1991)

En luftbro upprättas i hemlighet där Israels Armé och flygbolaget El Al under 36h evakuerar 14,325 etiopiska judar från Etiopien till Israel. Ett flygplan av typen 747 tillhörande El Al transporterade minst 1 088 personer, inklusive två barn som föddes under flygningen och innehar världsrekordet för flest passagerare.

Itzak Rabbin mördas
(4 nov 1995)

Premiärminister Itzak Rabbin talar på ett fredsmöte i centrala Tel Aviv men mördas på väg därifrån av Yigal Amir (en högerextrem israel som motsatte sig Osloavtalet). 

Young Soldiers

MODERNA ISRAEL
2000-talet

Camp David Summit
(11-25 jul 2000)

Israelis premiärminister Ehud Barak presenterar förslag till palestinska ledaren Yasser Arafat. Barak erbjuder betydande territoriella eftergifter för att etablera en palestinsk stat men utan någon framgång.

Taba Summit (21-27 jan 2001)

Fredssamtalen i Taba syftade till att stärka förhandlingarna få till ett slut på konflikten. Enligt förhandlarna kom man närmare en slutlig uppgörelse än i något tidigare fredssamtal men avbröts till följd av stundande Israeliskt nyval. 

Israel lämnar Gaza (2005)

Israel drar sig ensidigt tillbaka från Gazaremsan, avvecklar bosättningar och evakuerar israeliska medborgare. Styret av Gaza lämnas över till den Palestinska Myndigheten. Samma år väljs Mahmoud Abbas till President över Palestinska Myndigheten. 

Annapolis Conference
(27 nov 2007)

Startskottet på att återuppta fredssamtal med en bred internationell närvaro baserades på  USAs president George W. Bush förslag 'Färdplanen för fred' vilket inbegrep en tvåstatslösning. Förhandlingarna fortsatte efter konferensen och dåvarande israeliska premiärminister Ehud Olmert indikerade att man var beredd att ge upp delar av Östra Jerusalem. Förhandlingar pågick fram till Operation Cast led.

Andra intifadan
(sep 2000 - feb 2005)

Likuds ledare Ariel Sharon besöker tempelberget vilket utlöser andra intifadan med en våg av självmordsbombare och terror riktade mot Israel.

Operation Defensive Shield
(2002)

Operation Defensive Shield var en omfattande israelisk militärkampanj som svar på den våg av palestinska självmordsbombningar. Israels militär återockuperade större städer på Västbanken för att avveckla terroristinfrastruktur och återställa säkerhetskontsläget. Säkerhetsbarriären börjar byggas på Västbanken.

Andra Libanonkriget
(12 jul - 14 aug 2006)

Hizbollah skjuter raketer och granater från Libanon, dödar 8 israeliska soldater och tar 2 gisslan. Andra Libanonkriget bryter ut och varar 34 dagar tills båda sidor godkänner FN resolution 1701 och ingår vapenvila.  

Operation Cast Lead
(27 dec 2008 - 18 jan 2009)

Mellan 2001-2008 avfyras över 3000 raketer från Gaza mot Israel. Som svar genomför Israeliska armen en två veckors kampanj inne i Gaza som börjar med överraskningsattack. Kampanjen slutar efter Israel deklarerar ensidig vapenvila och drar sig ur Gaza.

Image by CHUTTERSNAP

MODERNA ISRAEL
2010-talet

Iron Dome driftsätts

(27 mar 2011)

Israel börjar använda det egenutvecklade mobila luftvärnsrobotsystemet Iron Dome som genskjuter raketer på väg mot befolkade områden i Israel. Debuten sker i april när en raket mot Ashkelon skjuts ner.  

Militära Operationer

Israel genomför flertalet militära operationer främst i Gazaremsan under 2010-talet för att stävja raketbeskjutningar och störa terrororganisationernas förmåga i Gazaremsan där följande är mest signifikant:

  • Operation Pillar of Defense (14-21 nov 2012) - Börjar efter intensifierad raketbeskjutning från Gaza med bland annat över 100 raketer under en 24-h period.​

  • Operation Protective Edge (8 jul  - 26 aug 2014) - Börjar efter 3 israeliska ungdomar kidnappas och mördas på Västbanken.

Gilad Shalit fångutväxling
(18 okt 2011)

Efter 1934 dagar som gisslan hos Hamas i Gaza gör Israel en fångutväxling mellan 1027 fångar (främst Palestinska och arabiska israeler) och Gilad Shalit.

Image by Levi Meir Clancy

MODERNA ISRAEL
2020-talet

Operation Breaking Dawn
(5-7 aug 2022)

Under våren 2022 utförs flertalet attacker och mord på Israeler i Västbanken av israeliska araber och palestinier. För att stävja terrorgruppen Islamiska Jihad framväxt genomför Israeliska militär räder i Jenin och inledde riktade flyganfall i Gaza mot terrorgruppen.

Upplopp i Israel & Operation Guardian of the Wall
(6-21 maj 2021)

Palestinska tillbedjare drabbar samman med israelisk polis i vid Al-Aqsa-moskéområdet i Jerusalem efter veckor av tilltagande spänning till följd av Högsta Domstolens beslut att vräka 6 familjer i stadsdelen Sheikh Jarrah. Hamas släpper lös en flod av över 150 raketer kl 18.00 den 10 maj efter att krävt israeliska styrkors dra sig tillbaka från Al-Aqsa Moskén. Israel svarar med luftangrepp mot Gaza, vilket sätter igång en 11 dagars konflikt.

Attacken den 7 oktober & Operation Swords of Iron
(7 okt 2023 - pågående)

Tidig morgon den 7 oktober skjuter Hamas över 4000 raketer i en avledningsmanöver samtidigt som de invaderar Israel från luft, land och hav. I en aldrig tidigare skådad överraskningsattack mot Israel plundrar terroristerna gränsbyarna mot Gaza och mördar över 1200 personer och kidnappar över 240 personer till Gaza. Det tar flera timmar innan armén förstår vad som pågår och dagar innan alla terrorister är neutraliserade. Israel mobiliserar över 350 000 reservister och påbörjar operation Swords of Iron med målet att neutralisera Hamas och frita gisslan.  

Judisk historia - en sammanfattning

Andra träffen - Judisk historia
Spela video
bottom of page