top of page

Humanitärt bistånd till Gaza

Hur fungerar det?

Hav, land och luft - Via dessa vägar levererar Israel och deras allierade humanitärt bistånd till Palestinierna i Gaza - allt för att kringå Hamas terrorister.

Mat

260,930 Ton = 12,357 Lastbilar

Vatten

28,580 Ton = 1,433 Lastbilar

Medicinska förnödenheter

20,160 Ton = 1,739 Lastbilar

Bränsle

213 Lastbilstankar

Kokgas

417 Lastbilstankar

Siffrorna är från COGAT rapport den 2 april, 2024

Distribution av humanitärt bistånd

via landsväg för mat, vatten, medicinska förnödenheter och skyddsutrustning

AVSÄNDARE

Internationella biståndsorganisationer

ANKOMST TILL HAMNAR

Al Arish

Egypten

Allenby Bridge
Jordanien

Ashdod

Israel

INSPEKTION AV
GODS

Nitzana 
Israel

Kerem Shalom

Israel

GRÄNSÖVERGÅNG
TILL GAZA

Rafah
Egypten

Kerem Shalom

Israel

(FN bistånd)

DITRIBUTION
I GAZA

Internationella organisationer (FN)

MOTTAGARE
I GAZA

Civilbefolkningen är tilltänkta användare av biståndet

Canned Food in Boxes

Frågor & svar

Om humanitära biståndet till Gaza

01

Vilka vägar når bistånd Gaza

Israel har upprättat distributionskanaler via land, sjö & luft. 

Väg - Se grafen ovan för att förstå processen för bistånd som levereras via landsväg.

Sjö -  Hanm byggd utanför Gaza

Luft - Flera länder (efter godkännande och koordinering med Israel) släpper pallar med bistånd.

02

Varför inspekteras godset?

Israel inspekterar allt bistånd oavsett hur det levereras för att säkerställa att den inte innehåller några vapen eller föremål med "dubbel användning" som kan användas av Hamas för att bygga vapen och raketer.

03

Finns det begränsningar?

Det finns inga begränsningar när det kommer till mat, vatten

04

Advanced Tech

We are constantly working to improve our offerings and expand upon our technological capabilities. Our expert team of professionals is passionate about developing the most advanced tech on the market. Ready to experience the future? Get in touch.

bottom of page